فارسی
Saadatabadbakery@gmail.com
نان سعادت آباد > مجله نان > دانستنی نان > مصرف انرژی در نانوایی

در فرهنگ ایرانی، نان، ارزشمند و اسطوره ای مقدس است؛ زیرا نعمت خداست. از این رو، نان در میان تمام نعمت های الهی، مهم و مقدس شمرده شده که رزق و روزی انسان نام گرفته است. هنگامی که صحبت از هدر رفت ضایعات نان می شود تنها دلیل آن مصرف آرد و مواد داخل آن و همچنین زحمت نانوا برای تولید نان نمی باشد بلکه عوامل دیگری نیز در آن سهیم است که یکی از آنها  مصرف انرژی برای تولید نان است. در این نوشته گذری بر مصرف انرژی در نانوایی می اندازیم.

مصرف انرژی در نانوایی

برای تهیه محصولات پخت نیاز به انرژی زیادی است. به عنوان مثال در مراحل مختلف تهیه خمیر و راه انداختن ماشین آلات، فر پخت، بخار کردن آب، روشنایی و غیره از انرژی استفاده می گردد. با توجه به بررسی های انجام شده برای پخت یک تن آرد نیاز به ۱۵۰۰-۱۷۰۰ کیلووات انرژی در ساعت می باشد که قسمت زیادی از آن را فر پخت مصرف می نماید.
اصولا از کل انرژی که در فرهای تونلی یا پیوسته بکار می رود، به طور متوسط تنها ۴۵ درصد آن به مصرف واقعی پخت رسیده و ۵۵ درصد دیگر به نحوی از دست می رود. از این ۴۵ درصد حدود ۲۵ درصد برای گرم کردن خمیر، ۱۲ درصد جهت تولید بافت نان و ۸ درصد جهت تولید پیوسته نان مصرف می گردد.

راهکارهای جلوگیری از اتلاف انرژی در نانوایی ها

بر اساس نتایج به‌دست آمده، بازده انرژی تنورهای سنگک، بربری و تافتون بسیار پایین و به‌ترتیب در حدود %۲۱، %۱۲ و %۵ است. از سوی دیگر، تحلیل ها نشان می‌دهد که در مورد تمام نانوایی‌ها، انرژی تلف‌شده از دودکش تنور از لحاظ ترمودینامیکی کیفیت بازیافت بالایی ندارد و سهم اصلی تلفات در این واحدها مربوط به احتراق سوخت و تلفات حرارتی از جداره‌های تنور است. بدین ترتیب عایق‌کاری جداره‌های تنور و کاهش سهم هوای اضافی، به‌عنوان راهکارهای مناسب و قابل اجرا برای کاهش تلفات حرارتی پیشنهاد می‌شوند. نتایج برآوردها نشان می‌دهند که با انجام عایق‌کاری برای تنورهای نانوایی می‌توان تا حدود %۶۵ تلفات حرارتی از جداره‌ها را کاهش داد. همچنین با انجام محاسبات تحلیلی مشخص شد که به‌دلیل سهم بسیار بالای هوای اضافی موجود در تنورهای نانوایی، با کاهش این مقدار هوای اضافی ورودی به مشعل تا %۵، می‌توان تلفات حرارتی در اثر هوای اضافی را تا حدود بیش از %۹۰ کاهش داد. در نهایت مشخص شد که با انجام راهکارهای فوق، می‌توان بازده انرژی و اگزرژی تنورهای نانوایی سنگک، بربری و تافتون را افزایش و مصرف سالیانه گاز طبیعی را برای این واحدها، به‌ترتیب در حدود %۵۸، %۶۶ و %۸۲ کاهش داد.

بنابراین، با توجه بیشتر به صرفه جویی و تغیر در الگوی مصرف  باید بیش از پیش به نان ارج دهیم و قدر این برکت خدا را بدانیم

پاسخ بدهید